Rör har tre månaders garanti. Akkelis Audio ersätter det trasiga röret om det går sönder inom garantitiden. Alla rör från JJ Electronics och TAD är provkörda i 24 timmar och uppmätta innan leverans, trots detta kan fel uppstå ex vid frakthanteringen.

Rörprodukter ska hanteras varsamt. Rören är att jämföra med en glödlampa vilket innebär att dom är känsliga för stötar och vibrationer, framförallt då dom är varma. Du ska därför aldrig flytta en varm rörförstärkare eftersom rören då riskerar att gå sönder.

Om du har för- och slutsteg är det viktigt att slå av och på sakerna i rätt ordning. Slå alltid på försteget innan du slår på slutstegen. Om försteget har en uppvärmningsfas innan det slår på, vänta till detta är klart innan slutstegen slås på.
Då du stänger anläggningen gör detta i omvänd ordning, dvs slutstegen först, försteget sist.

OBS! Eventuella följdfel på elektroniken eller extra servicekostnader som uppstår om ett rör är trasigt vid leverans eller går sönder omfattas inte av någon garanti. Byte av rör i elektroniken görs på kundens egen risk.