AVID
Strax innan julen 2013 besökte Hasse från Audioactive butiken tillsammans med Claus P Rasmussen från AVID för ett demoevent av AVIDs skivspelare.
Hasse är alltid kul att besöka då han demar, engagemanget och inlevelsen är 100%.
Claus berättade om tankarna med AVIDs kosntruktioner, hur deras lagerkosntruktion ger bättre bas, varför man ska ha en hård koppling til motorn med dubbla remmar som på de finare modellerna, osv.

några av besökarna bestämde sig för att bli AVID ägare under demodagarna.