The Acoustic Transformer Company (ATC kort) startades av Billy Woodman 1974, då för tillverka element till den gryende PA och studiomonitor marknaden. Ganska snart började man tillverka egna studiomonitorer och är idag världens förmodligen ledande tillverkare av sådana. I mitten av åttiotalet började man kika på att tillverka högtalare för "hemmamarknaden" och eftar att ha fått en glödande recension i The Gramophone (Recencerar Klassiska skivor i huvud sak, men har även en HiFi-bilaga) för studiomodelen SCM50A var bollen i rullning.

Majoriteten av de studiomonitorer man levrerar är aktiva (A't i modellnamnet) och man började tidigt med egen utveckling av slutsteg anpassade för förstärkning mot ett givet frekvensomfång (man har oftast ett slutsteg för varje element). 1996 lanserade man försteget SAC2 för att konna leverara en fullständig ATC-anläggning. idag har man även slutsteg och digitala källor på programmet.

Vi har initialt två modeller till Demo, men fler är kommer så småning om. Letar du efter efter en högtalare som perfekt matchar din Naimanläggning så är ATC en möjlighet man absolut inte skall överse!

Är du du intresserad av någon av de aktiva modellerna så kontakta oss.