Black Rhodium är unika som kabeltillverkare på det vis att de hela tiden strävar efter att minimera varje typ av distortion i en kabel. Det låter kanske självklart men faktum är att de flesta andra tillverkare bara optimerar 2 eller 3 parametrar såsom metallen i ledarna, geometri och isolermaterialet och inte mycket annat. Och visst är det en viktiga parametrar men det finns ju så mycket annat som påverkar ljudet hos en kabel! 
 
7 olika typer av källor till distortion i en kabel (enligt Black Rhodium):
 
1. Metallen i ledarna. Olika metaller / legeringar / renhetsgrad färgar ljudet i olika grad. 
2. Isolationen/ isoleringen av ledarna. All typ av isolering har dielektrisk absorption i olika grad som "smetar ut" ljudet i tiden. 
3. Mikrofoni pga vibrationer från luft och golv. 
4. Elektromagnetiska RF-störningar från radio, mobiltelefoner osv. 
5. Magnetfält från transformatorer, andra kablar osv. 
6. Mekaniska vibrationer skapade av utrustningen som kabeln sitter monterad i. 
7. Kontakternas inverkan är rätt stor hos en kabel och vissa låter bättre än andra. 
 
Efter flera års studier av fysiken bakom dessa olika mekanismer och försök till att minimera dem har gett BR en unik kunskap till att designa och bygga bra kablar. Deras strävan fortsätter än idag och de experimenterar nästan dagligen med nya lösningar och utveckling av kommande bättre modeller. 
 
Följande åtgärder gör BR för att minimera distortionen hos sina kablar:
- Kryogenisk frysning av både kablar och kontakter. Detta är en rätt dyr process där man doppar produkterna i flytande kväve (minus 196 grader!).
- Isolering med låga förluster. Nästan alla kablar från BR använder endera silikon-gummi eller Teflon för att minska "smetning" av ljudet pga dielektrisk absorption. 
- Virade kablar: Många av kablarna från BR är internt tvinnade för att motverka att ledarna tillsammans skapar en slinga som kan plocka upp störningar som en radio-antenn. 
- En ledare låter olika i olika riktningar: BR lägger stor vikt vid att båda ledarna ska ligga åt "rätt håll" i kabeln. Det innebär ofta att de får vända (spola om en stor 1 km rulle kabel på en annan rulle) på den ena ledaren på fabriken för att retur-ledaren ska vara åt rätt håll. 
- Tjocklek på isoleringen närmast ledarna. Ju längre ifrån varandra två ledare är ju mindre påverkar de varandra. Så BR lägger tjockare isolering kring varje ledare än tidigare i sina kablar för mindre interferens dem imellan. 
- Rhodium-plätering av kontakter gör på i princip alla deras kablar då de anser att det är den mest välljudande process som de har hittat. 
- Den senaste förbättringen / uppgraderingen på BR's kablar är deras nya vibrationsdämpare i metall som sitter på många av deras lite bättre kablar. 
- Till detta så ligger mer än 20 års erfarenhet av att göra Hifi-kablar och ett antal hemliga "ingridienser" för att ytterligare förhöja ljudupplevelsen. 
 
"Varje gång som vi lyckas att ta bort ett lager av ljudmässig distortion från en kabel känner vi att vi kommer närmare musikerna som spelar".