I trestadsområdet har en årslång jakt på den perfekta högtalaren funnit sitt slut i början av 2013. Många mässbesök, butiksbesök och hemlån resulterade i ett par Martin Logan Montis med MIT kablage.


.
Huvudsaklig signalkälla är en MAC dator som via USB förmedlar informationen till en AMR DP-777 DAC med förstegsfunktion. Slutsteget är ett modifierat QUAD.