Newtech på Svenska mässan i Göteborg

Newtech är en inte en hifimässa utan en teknikmässa med audio som en del. Tanken med att ställa ut här var att försöka intressera nya människor för kvalitetshifi. Akkelis Audio fanns på tre ställen i samarbete med Transient Design, DLS och Tonkraft.