Differential Noise
Detta är den typ av störningar som kan härledas från apparater inkopplade till nätet och som sprids via nätet i ledningarna. Den vanligaste förekomsten av Differential noise är de störningar som en switchad nätdel skickar tillbaka i ledningarna när den är inkopplad i vägguttaget men alla produkter med någon form av transformator skickar tillbaka störningar via elnätet av olika mängder.

Common Mode Noise
Denna typen av störningar kommer utifrån och letar sig in i nätet via kablage eller annan utrustning. Vi kallar den generellt sett för RFI vilket betyder Radio Frequence Interference. Det är ofta så att våra WIFI, Bluetooth och DECT apparater emanerar denna strålning som sedan letar sig in i närliggande apparater via oskärmat kablage.

OCC Koppar
"The Ohno Continuos Casting process" - förkortat "OCC" är en tillverkningsprocess framtagen 1986 av en Japansk professor vid namn Ohno. Denna process gör möjligt att framställa en koppar med extremt hög renhet. Jämfört med OFC (Oxygen Free Copper) har OCC koppar bara hälften så mycket spår av syre och väte och när det gäller kopparkristallerna har OCC koppar hela 6.000 gånger större kristaller. Större kristaller innebär mindre resistans och mindre kapacitans vilket ger bättre överföringskapacitet.